داش آکل

   این روزا برزخی ام ، خیلی خرابم ، داش آکل
                                                    یه چیزایی می بینم ، انگاری خوابم داش آکل

   قیصر اون روزا به خون خواهی فرمون می اومد
                                                   خود فرمون شده  آق منگلی ، امروز داش آکل

   اونی که اون قدیما ، یه تهرون رو سیاه می کرد
                                                سر چهار راه شده امروز ، حاجی فیروز داش آکل

   آدمــا مشتــی بودن ، نا کس و نالـوطی نبود
                                                 ولی امروز لوطی بازی ، توی قصه‌اس داش آکل

   زیــر بازارچه تا چارســــوق و تمــــام سنگلج
                                                     اسم تــو ، تو همه جا ورد زبون بود داش آکل

   پای هم ، آدمـا ، وا می ستادن و مشتی بودن
                                                        معرفت ، تو رفقا خیلی کلون بود داش آکل

   اون روزا ، سیــد ما ، واسه خودش قدرتی بود
                                                      حالا قدرت شده پول و سکه و زر ، داش آکل

   مرد و مردونگی رو ، جدی نگیر ، که قصه بود
                                                  توی طوقی ، تو گوزن ها ، توی قیصر داش آکل

مرد بزرگ ... تختی...

/ 0 نظر / 95 بازدید