اشتباه ... !

" شما هرگز مرتکب اشتباه نمی شوید. چیزی به نام اشتباه وجود ندارد. تنها چیزی که وجود دارد « درسهای آموخته شده » و « درسهای آموخته نشده » هستند. "

        این پندار که ما در زندگی مرتکب اشتباهاتی میشویم و شکست میخوریم درست نیست. بلکه هر اشتباه درسی است که آموخته ایم و چنانچه دوباره مرتکب اشتباهی شویم ، لابد درسی را خوب نیاموخته ایم.

لبخند

/ 0 نظر / 15 بازدید