موفقیت

  هنگامیکه هدف ما در زندگی آن است که « به دست آوریم » و به موفقیت های بیشماری دست یابیم ، همواره احساس شکست خوردگی خواهیم کرد ، چرا که همیشه همه چیز آن طور که ما برنامه ریزی کرده بودیم پیش نخواهد رفت.

  به زندگی به مانند کلاس درس نگاه کنید که در آن موفقیت « تغییر و رشد وتعالی » انسانی معنا شده است و رویدادها و احساسات خود را با دید و نگرشی متفاوت ارزیابی خواهید کرد.

  پیش رفتن و رشد و تغییر در زندگانی همواره مستلزم  این است که گذشته را رها کنیم. در قبال آنچه به دست می آوریم باید بهایی بپردازیم و این بها، چشم پوشی از آن چیزی است که باید انرا رها کنیم.

  این بدین معناست که به منظور دریافت یک چیز جدید میبایست آن چیزی را که قبلا به آن چسبیده بودید را رها کنید مثلا برای پریدن از صخره ای به صخره دیگر ابتدا باید منطقه امن خود را ترک کنید تا بتوانید صعود کنید.

* در نتیجه هدف «رشد و تغییر» و بهای آن «از دست دادن» است. *

صعود

/ 0 نظر / 13 بازدید